Alvorens, beste schermkijkers, ik verder ga uitweiden over mijn leven en de periode daarna, volgt nu eerst een opsomming van mijn voorouders  tot aan Karel de Grote, koning en keizer der Franken.

 Karel de Grote zoals voorgesteld in de 19de eeuw

Karel de Grote (742 ? – 814)

Mijn vader, koning Jan II “de Goede” van Frankrijk, is geboren in het Château de Gué-de-Maulin in het jaar 1319 van onze jaartelling. Hij sterft in Londen in 1364. Hij was een zoon van koning Filips VI van Frankrijk (1293-1353), die een zoon was van graaf Karel van Valois (1270-1325), die een zoon was van koning Filips III van Frankrijk (1245-1285), die een zoon was van koning Lodewijk IX “de Heilige” van Frankrijk (1215-1270), die een zoon was van koning Lodewijk VIII “de Leeuw” van Frankrijk (1187-1226), die een zoon was van koning Filips II August van Frankrijk (1165-1223), die een zoon was van koning Lodewijk VII van Frankrijk (1120-1180), die een zoon was van koning Lodewijk VI “de Dikke” van Frankrijk (1081-1137), die een zoon was van koning Filips I van Frankrijk (1052-1108), die een zoon was van koning Hendrik I van Frankrijk (1008-1060), die een zoon was van koning Robert II “de Vrome” van Frankrijk (972-1031).

U merkt het, we komen in de buurt. We gaan door: Koning Robert II “de Vrome” van Frankrijk, die leefde van 972 tot 1031 na de geboorte van Christus – want zo tellen wij de jaren – was een zoon van koning Hugo Capet van Frankrijk (940-996), die een zoon was van Hugo de Grote, hertog der Franken en graaf van Parijs, die leefde van 895-956), die een zoon was van Robert I van Bourgondië, graaf van Tours en koning van West-Francië, geboren in 865 en in het jaar 923 in Soissons gedood in een duel,  en van diens echtgenote Beatrix van Vermandois (880-931), die een dochter was van graaf Herbert I van Vermandois (850-902), die een zoon was van Pippijn van Parijs (geboren in 815 en waarschijnlijk na 936 overleden), die een zoon was van koning Bernard van Italië (ca. 797 – 818), die een ongeëchte zoon was van koning Pippijn van Italië (ca. 775 -810) die aanvankelijk Karloman heette. Deze Karloman, later Pippijn genoemd, was een zoon van de grote Karel, de beroemde koning en keizer der Franken, over wie zovelen zoveel hebben verhaald. Hij was volgens velen geboren in het jaar 742 in Jupille aan de Maas, in de buurt van de stad Luik, werd in het jaar 800 door de Paus in Rome tot keizer gekroond en stierf in 814 in zijn stad Aken. 

Dit is het geslachtsregister van mij, Filips “de Stoute”, prins van Frankrijk, hertog van Bourgondië. Het aantal generaties is eenentwintig, als ik mijzelf meereken en als ik mij niet vergis.

Nota bene!

FILIPS.