Zoals jullie gemerkt hebben, zweeft mijn geest in zekere zin over de wateren van de tijd. Niet op eigen kracht, maar met medewerking van jullie tijdgenoot zonder wie ik nergens zou zijn, heb ik geleidelijk een beeld gekregen van wat er zich in de periode tussen mijn en jullie eeuw afspeelt. Ik zal mij nu even beperken tot mijn opvolgers als hertogen van Bourgondië.

Ik, Filips “de Stoute”, ben, zoals jullie inmiddels weten, geboren in 1342 en zal naar verluidt sterven in het jaar 1404. Ik werd hertog van Bourgondië in 1363 en ben gehuwd, zoals eveneens reeds eerder gemeld, met Margaretha van Male, dochter van de graaf van Vlaanderen. Wij kregen vijf kinderen: Jean (1371-1419), Marguérite (1374-1441), Marie (1380-1422), Antoine (1384-1415) en Philippe (1389-1415).

Mijn oudste zoon Jan “zonder Vrees” trouwde in 1385 met Margaretha, dochter van de hertog van Beieren. Jan volgt mij na mijn dood in 1404 op als hertog van Bourgondië. Ook zij krijgen vijf kinderen: Marguérite (1390-1441), Marie (1393-1473), Filips (1396-1467), Anne (1404/5-1432) en Agnes (1407-1476). 

Filips “de Goede”, werd hertog na de dood van zijn vader in 1419. Hij trouwde, voor zover ik weet, driemaal. Zijn derde vrouw was Isabel van Aviz, prinses van Portugal, met wie hij in het huwelijk trad in 1429 of 1430. (Sommige feiten blijken altijd weer moeilijk boven tafel te krijgen.) Zij kregen een zoon Karel (1433-1477).

Karel  “de Stoute” – ik ga er gemakshalve vanuit, dat hij die bijnaam niet door vernoeming heeft gekregen, maar dat hij die zelf verdiend heeft – trouwde in 1454 met Isabel de Bourbon, dochter van de hertog van Bourbon. Karel en Isabel kregen een dochter, Marie (1457-1482).

(Zodra Karel was gestorven, nam de Franse koning het oorspronkelijke, voormalig Franse gebied van het hertogdom Bourgondië prompt in!)  

 Doña Mar�a de Borgoña.

Maria van Bourgondië (1457-1482) 

Maria werd – slechts in naam – hertogin van Bourgondië, toen haar vader Karel stierf op 5 januari 1477. Direct dongen er veel Europese prinsen naar haar hand. Op 19 augustus van datzelfde jaar 1477 trouwde zij met niemand minder dan de Rooms-Duitse keizer Maximiliaan I van Oostenrijk uit het geslacht der Habsburgers. Zo deden dezen hun intrede in de Lage Landen. Maria en Maximiliaan kregen drie kinderen: Filips (1478-1506), Margaretha (1480-1530) en de kleine Franz die in hetzelfde jaar waarin hij geboren werd (1481) overleed. Het jaar daarop stierf Maria zelf na een val van haar paard.

Filips “de Schone” werd  in 1494 meerderjarig en nam toen het bewind als vorst van de Bourgondische Nederlanden in handen, nadat na de dood van zijn moeder Maria zijn vader Maximiliaan het regentschap op zich had genomen. Filips trouwde in 1496 met Johanna, die later, als dieptreurende weduwe, in veler ogen het gedrag van een waanzinnige zou gaan vertonen. Zij was een dochter van Ferdinand, de koning van Aragón, en Isabella, de koningin van Castilië. Nadat deze laatste in 1504 was gestorven, werd Filips na twee jaren op zijn strepen gestaan te hebben, uiteindelijk in 1506 officieel erkend als koning-gemaal van Castilië. Maar er was nog veel tegenstand tegen “die indringer”. Onder onduidelijke omstandigheden kwam hij drie maanden later alweer om het leven.

Dat een van de kinderen van Filips de Schone de o  zo machtige Karel V zou worden, was toen nog niet bekend en is een heel ander hoofdstuk. Daarover echter een andere keer.

Nota bene!

FILIPS.