(Bericht van de redactie: dit levensbericht wordt voorlopig regelmatig aangevuld. Laatste wijziging: zie kalender links op deze pagina.)  

—————————————————————————————— 

Aan al degenen die dit weblogboek openen: 

Wel, beste eenentwintigste-eeuwers, daar ben ik dan!

Filips de Stoute

Filips “de Stoute” (1342-1404)

Ik wist wel, dat jullie me niet met rust zouden laten.  

Ik zal mij even voorstellen, nu ik hier toch ben. Wel zo netjes.

Mijn naam is Filips. Ik ben geboren (in 1342) als de jongste zoon van de koning van Frankrijk. Helaas kom ik daardoor niet in aanmerking voor de troonopvolging. Nee, daarvoor is mijn oudste broer Karel in de wieg gelegd. Maar … mijn pa heeft iets bedacht. Ik krijg van hem Bourgondië te leen. Ach ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Wat ik er mee moet? Geen idee! Maar ik bedenk wel iets. Ik ga er maar vanuit, dat mijn schatkistje er wel bij zal varen.

Kijk, hier is een portret van mijn pa, koning Jan II. Wij, zijn kinderen, vinden hem eigenlijk niet zo knap,  maar mijn moeder, afkomstig uit Luxemburg, kan wel met hem leven. Samen kregen ze uiteindelijk elf kinderen, waarvan er vier maar kort hebben geleefd.   

 Jan II

Jan II “de Goede” (1319-1364)

Ik zal eens wat vertellen! Ooit werd ik in een veldslag – ja, een met die beroerde Engelsen – strijdend aan de zijde van mijn vader gevangen genomen. We werden overgebracht naar Londen. Eigenlijk werden we daar wel redelijk behandeld. Maar toen mijn vader, toch niemand minder dan de koning van Frankrijk, nogal grof werd beledigd door één van die Engelse ridders, kon ik me niet inhouden en gaf hem een klap voor zijn kanis. Dat vond men kennelijk erg stoutmoedig van zo’n belhamel, want sindsdien noemt men mij “De Stoute“. Respect! Ik ben wel trots op die naam.

Nota bene!

Overigens heb ik laatst toch iets gehoord! Maar daarover een andere keer.

——————————————————————————————

Latere ervaringen volgen misschien. Want ik heb begrepen, dat er ook onder jullie nog mensen zijn die willen weten, hoe het er in lang vervlogen tijden aan toe ging.

Au revoir et relire!

PHILIPPE.